УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Да је учесник на конкурс учествовао на МОСИ најмање три пута;
2. Да поседује овлашћење Скупштине општине о сагласности за организацију МОСИ и обезбеђена средства и објекте потребне за одржавање МОСИ;
3. Кандидат за организацију МОСИ посебно треба да обезбеди:
- довољан број објеката по свим спортским гранама,
- опрему, прибор, реквизите и остале услове за нормално одвијање програма МОСИ,
- исхрану и смештај за такмичаре и оста ле учеснике игара.
4. Предност у додељивању организације игара имаће општине са територије Републике Србије;
5. Конкурс је отворен од 04.06. до 04.09.2018. године;
6. Конкурс објавити на званичној интернет страници општине Прибој www.priboj.rs;
7. Пријаве слати на адресу: Стални комитет 55. МОСИ "Прибој 2018", улица 12. јануар 108, Општина Прибој, 31330 Прибој, Република Србија.

СТАЛНИ КОМИТЕТ 55. МОСИ "Прибој 2018"

Текст конкурса можете преузети овде.

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 55. MOSI Priboj 2018. All Rights Reserved.